Certifierad partnerskola

Sätt vetenskap högt på agendan!

Ungas intresse och nyfikenhet för vetenskap börjar i tidig ålder med frågor som “varför” och “hur”. Genom att ge elever resurser och stöd att självständigt få labba och upptäcka i gränslandet mellan skola och fritid, kan vi lägga en grund för ett långsiktigt intresse som bibehålls från unga år och ända upp till vuxenlivet. 

 

Med utgångspunkt i det har Unga Forskare tagit fram en heltäckande modell för forskning och vetenskap för gymnasieskolan där en viktig pusselbit är elevdrivna Science clubs, en skolbaserad plattform för elevernas egna aktiviteter. 

 

Skolor som arbetar systematiskt med inspiration kring forskning och träning i vetenskaplig metod under hela gymnasiet genom att implementera Unga Forskares modell för åk 1-3, kan bli certifierad partnerskola till Unga Forskare.
 
Som partnerskola visar ni att ni sätter forskning och vetenskap högt på agendan. Ni får stöd av oss genom hela arbetsprocessen och en möjlighet att visa upp samarbetet för intresserade parter och föräldrar. Ni får tillgång till banner, certifieringsmärke och annat grafiskt material som hjälp i kommunikationen.
 
För att bli certifierad partnerskola behöver ni:
  • arbeta aktivt med Unga Forskares modell i alla tre årskurser
  • ha en Science Club på skolan ansluten till Unga Forskare
  • ingå i Unga Forskares nätverk som är med och utvecklar metoden och modellen. Ni är först med att prova nya verktyg
  • ha en nära dialog med Unga Forskare där utvecklingen hos er mäts

 

Ladda ner material

Läs mer om de olika koncepten och vad som krävs för att bli en certifierad partnerskola nedan. Har du frågor eller vill komma igång med en certifiering? Kontakta oss!

Certifierade skolor