Priser och stipendier på finalen

Varje år delar vi ut priser och stipendieresor på finalen till ett värde av över 500 000 kronor. På finalen utses Sveriges Unga Forskningslandslag som under året representerar Sverige i världens största vetenskapstävlingar för unga.

Obs! Du som vinner en utlandsresa måste uppfylla mottagarlandets inreseregler och restriktioner angående Covid 19. De kan innefatta t ex vaccination/vaccinbevis, PCR-tester, munskydd och liknande. På grund av den rådande pandemi/smittspridningssituationen i Sverige och världen kan årets lista över priser och stipendier komma att revideras.

Utlandsresor äger rum i den mån det är möjligt. Evenemang kan komma att genomföras digitalt istället för fysiskt, alternativt ersättas med ett kontantpris.

 
Vid kontantpriser dras lagstadgad skatt på beloppet.

Landslaget består av Sveriges skarpaste ungdomar inom naturvetenskap, teknik, matematik och ingenjörsvetenskap. De representerar Sverige på världens största vetenskapstävlingar för unga, från Sverige och Europa till USA.

Att vara medlem i landslaget innebär en möjlighet att tävla för Sverige i världens största vetenskapstävlingar. Det innebär också ett ambassadörskap där du under året representerar både dig själv, landslaget och Unga Forskare i  vetenskapliga och sponsorrelaterade sammanhang.

Regeneron International Science and Engineering Fair, Regeneron ISEF är världens största utställning och tävling för tekniskt och naturvetenskapligt intresserade ungdomar. Varje år deltar ett par miljoner ungdomar från över 75 länder och regioner i deltävlingar världen över. Av dessa tar sig runt 1800 hela vägen till finalen i USA för att tävla om priser värda närmare 8 miljoner dollar. Utöver själva tävlingen anordnas dessutom olika sociala och vetenskapliga aktiviteter där finalisterna får chansen att inspireras och knyta nya kontakter.

En jury bestående av forskare, specialister och representanter från akademi, näringsliv och myndigheter intervjuar utställarna och bedömer projekten efter bland annat vetenskaplighet, kreativitet och tydlighet. Runt 1000 personer, alla med minst en Ph.D. eller 6 års relevant yrkeserfarenhet, deltar i juryarbetet. Regeneron ISEF tillämpar ett strikt vetenskapligt och etiskt regelverk kring de projekt som tillåts delta.

Regeneron ISEF arrangeras av organisationen Society for Science and the Public. Tack till USA:s ambassad i Stockholm.

Regeneron ISEF hålls i Los Angeles, Kalifornien, 11-17 maj 2024.

Regeneron ISEF hemsida

Forskningslandslagets reseblogg från ISEF

Vetenskapliga projekt på tema vatten och vattenfrågor tävlar om SJWP Sweden (Stockholm Junior Water Prize Sweden). Syftet med priset är att uppmuntra unga människor att engagera sig i vattenfrågor lokalt, nationellt eller globalt. Vinnaren i finalen får 30 000 kronor, en plats i landslaget och representerar Sverige i den internationella tävlingen Stockholm Junior Water Prize som hålls under World Water Week i augusti. Xylem är officiell sponsor av priset.

Ämnet ska handla om livsmiljö och livskvalitet kopplat till vattenfrågor, t ex vattenresurser, vattenhantering, vattenkvalitet, vattenmiljö, avloppsfrågor eller vattenskyddsfrågor. Projektet kan utföras inom vilket ämne som helst och bedöms på relevans, kreativitet, metod, ämneskunskaper, praktisk färdighet, rapport och presentation.

På SJWP kommer ungdomar från runt 40 länder under fem dagar till Stockholm för att delta i ett program med en mix av vetenskap och roliga aktiviteter. Deltagarna får träffa kungligheter och blir introducerade för toppersoner inom vatten och hållbarhet från hela världen. Förstapris i Stockholm Junior Water Prize är 15 000 USD samt en glasskulptur. Ett Diploma of Excellence på 3 000 USD delas också ut.

SJWP arrangeras av SIWI och är ett komplement till Stockholm Water Prize. Tävlingen hålls 25-29 augusti 2024.

SJWP på SIWI:s hemsida

Forskningslandslagets reseblogg från SJWP

European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) är EM i forskning för ungdomar och en veckas utställning som årligen arrangeras i ett EU-land. På EUCYS får stipendiaterna får chans att vinna olika priser och tillfälle att möta Europas främsta forskare och andra engagerade ungdomar.

150 ungdomar från 39 länder är med och tävlar om kontantpriser värda €62,000 och över 20 andra priser inkluderat platser på världskända forskningsforum och konferenser.

EUCYS är ett EU-projekt och flyttar runt i olika EU-länder med olika värdorganisationer varje år.

Tävlingen hålls i Katowice, Polen 9 till 13 september.

EUCYS 2023 hemsida, länk kommer inom kort.

Om EUCYS på EU-kommissionens hemsida

Forskningslandslagets reseblogg från EUCYS

Mostratec är Sydamerikas största vetenskapstävling för unga. Ungdomar från hela världen möts för utställning, jurymöten, seminarier och kulturella aktiviteter i Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul state i Brasilien.

Mostratec arrangeras av den tekniska högskolan Fundação Liberato.

Tävlingen hålls 23-27 oktober 2023.

Mostratecs hemsida

Resestipendier

LIYSF (London International Youth Science Forum) är ett två veckor långt vetenskapsforum på anrika Imperial college i London. LIYSF för samman över 450 studenter från 65 olika länder och ger en unik möjlighet att knyta nya kontakter från hela världen. Programmet täcker in en bredd av ämnen och deltagarna har möjlighet att skräddarsy innehållet efter egna intressen. Förutom många föreläsningar och seminarier av ledande forskare och studiebesök på världsledande labb och forskningsinstitut, får stipendiaterna besöka platser som Oxford, Cambridge, Stonehenge och de naturvetenskapliga museerna i London.

LIYSF hålls 24 juli – 7 augusti 2024.

Tilldelas 2 stipendiater

LIYSF hemsida 

IWRW (International Wildlife Research Week) samlar ungdomar från hela Europa för en veckas vetenskapliga fältstudier av fascinerande växt- och djurarter i de schweiziska alperna. Deltagarna får också träna sig i att skriva och presentera en vetenskaplig rapport. Lägret hålls 15-22 juni 2024.

Tilldelas 1 stipendiat.

IWRW hemsida

ISTF (International Swiss Talent Forum) är ett vetenskapsforum som samlar 70 ungdomar från 25 olika länder i Nottwil i Schweiz. Över 4 dagar får deltagarna på ett kollaborativt sätt arbeta fram tänkbara lösningar kring ett relevant globalt tema.

ISTF hålls den 18-22 februari 2025.

ISTF hemsida 

Övriga stipendier

Naturhistoriska riksmuseets utmärkelse för särskilt framstående arbete inom området biologisk mångfald

Naturhistoriska riksmuseets stipendium utdelas till det bästa projektet inom biologisk mångfald. Vi bedömer såväl praktiska som teoretiska arbeten som kan anses beröra museets områden (bioinformatik, botanik, geologi, miljöforskning och –övervakning, paleontologi, zoologi).

Naturhistoriska riksmuseet erbjuder en kortare vistelse vid relevant enhet inom museets forskningsavdelning för stipendiaten. Målet med vistelsen är att tillsammans med vår personal erbjuda möjlighet till fördjupning och vidare utveckling av mottagarens intressen, och att knyta kontakter som kan vara användbara i stipendiatens karriär. Tidpunkten avser vi att diskutera med stipendiaten.

Ricoh Sustainable Development Award

Pris från Ricoh. Tilldelas 1 projekt med anknytning till teknisk innovation och hållbar utveckling. Diplom samt 5 000 kr. Priset delas ut i samarbete med Jenny och Anders Lindgrens Stiftelse för Unga Forskare.

Yale Science and Engineering Association

Pris från Yale Science and Engineering Association, Inc. Tilldelas 2 projekt inom data, fysik, kemi eller ingenjörsvetenskap. Diplom.

Society for In Vitro Biology Award

Pris från Society for In Vitro Biology. Tilldelas ett projekt inom in vitro biologi. Diplom.

Publikens pris

Publikens pris utses genom röstning av besökarna på den digitala finalutställningen och är en överraskning som delas ut av Tom Tits Experiment.