Muskelvävnad som modellsystem i diabetesforskning

Frågeställningen har varit om det går att öka koncentrationen av en glukostransportör (GLUT-4) vid cellmembranet i muskelceller genom att stimulera dessa med 3 olika substanser. Detta skulle i sådana fall öka cellens förmåga att ta upp socker ur bodet. Våra experiment...

Project Millenium Falcon

The question of this project was to solely see if a student with a budget likened to the budget of NASA could take as astonishing photos as the ones that have made people pensive to see our world from above. With a balloon bought from eBay, a Styrofoam box found in a...

Cubic Pell’s Equation

This is an initial study of Pell’s equations of higher degree, which is an open problem in Number Theory. The rst step is to investigate the Pell’s equation of the form x³-dy³ = 1. Later, we consider the form N(θ) = x³ + cy³ + c²z³ – 3cxyz = 1, where...

Drivers, DJ695 och DJ715, Påverkan av Amyloida

Den för nuvarande mest betrodda hypotesen kring orsakerna bakom Alzheimers sjukdom (AS) är att en aggregering av beta-amyloida (Aß) peptider hindrar funktionen hos hjärnans celler. Detta leder vidare till celldöd och således minnesförlust, motoriska svårigheter och...