Amir Baranzahi

Jag heter Amir Baranzahi (född 1958) och är civilingengör i Teknisk fysik och elektroteknik och teknologiedoktor i tillämpad fysik (båda examen vid Linköpings universitet). Jag har arbetat vid Ericsson Mobile Communications (Förgångaren till Sony- Ericsson)vid material- och felanalys. Mina forskningsintressen är solenergi och i synnerhet solceller och fotovoltaik. Just nu forskar jag med nanokristallina solceller, de så kallade Grätzel solceller. Alla frågor och funderingar kring solenergi, båda solvärme (solfångare) och fotovoltaik (solceller) är intressanta. Alla frågor från funktionssätt (fysik och tekniken bakom), ingående material, ekonomi (pris, prestanda, hållbarhet, verkningsgrad etc), till system och tillämpningar är intressanta att diskutera med intresserade.

Färdigheter

Upplagt på

6 september, 2011