Anders Peterson

Jag heter Anders Peterson och är född 1976. Jag är civilingenjör i informationsteknologi och teknologie doktor i ett ämne som heter infrainformatik. Jag är intresserad av intelligenta transportsystem och hur man genom matematisk modellering och simulering kan göra trafikprognoser och hjälpa trafikanter och resenärer fram till sina mål. En typisk frågeställning kan vara: ”Hur kan man egentligen uppskatta hur många som kommer att åka på en väg som ännu inte är byggd?” På högskolan undervisar jag också i optimeringslära, som är den gren av matematiken som jag har mest nytta av i mina modeller. Jag svarar gärna på frågor om trafikplanering och matematisk modellering av trafik.

Färdigheter

Upplagt på

6 september, 2011