Är Musik Skadligt?

Vi har kartlagt ljudstyrkan från nio olika instrument vid musiklektioner i den kommunala musikskolan. Mätningarna har genomförts i ett antal olika lektionssalar med hjälp av en digital decibelmätare som registrerat ljudstyrkan i dB kontinuerligt med hög upplösning under kortare eller längre sekvenser. Även ljudstyrkan från en stråkorkester och en blåsorkester har registrerats. Den högsta ljudstyrka som uppmättes var över 120 dB vid trumpetspelning i ett litet rum, med enstaka toppar nära 130 dB. De lägsta värdena uppmättes vid cellospelning där mätvärdet aldrig överskred 80 dB. Tvärflöjt och blockflöjt gav värden i intervallet 80-90 dB med något högre värden för tvärflöjten. Även violin gav värden av samma storleksordning. Här visade diagrammen tydliga skillnader beroende både på elevens skicklighet samt val av musikstycke. Resultatet av projektarbetet visar att alla som spelar instrument bör vara uppmärksamma om användningen av hörselskydd. Detta med anledning av att de erhållna mätresultaten visat att ett flertal instrument uppnår farligt höga ljudstyrkor. Även om det personliga instrumentet inte uppnår de skadliga ljudstyrkorna bör man vara försiktig, för likväl låga ljudstyrkor kan vara skadliga. Det kan konstateras att det finns mycket kvar att förbättra inom detta område t.ex. undervisning redan från grundskolan och vidare upp genom alla skolåren och öka den allmänna kunskapen hos Sveriges medborgare.

Jelena Mårtensson och Cecilia Olsson

armusikskadligt_jelena_martensson_och_cecilia_olsson

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016