Att lära sig SALSA

Syftet med vårt projektarbete var att verifiera vintergatans struktur med hjälp av radioastronomi. Som resultat kommer vi att få en bild av den del av vintergatan som är observerbar från vår plats på jorden.

att_lara_sig_salsa_ellen_eskilsson_per_josefsson_getoar_saraqini

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016