Bengt Edvardsson

Bengt är astronom: lärare, forskare och föreståndare för Avdelningen för astronomi och rymdfysik i den stora institutionen. Han undervisar på astronomikurser och även i mekanik. Han är gift och 2 ”utflugna” döttrar i 20-årsåldern, tycker mycket om att vara utomhus och cyklar ”överallt”. Bengt åker mycket gärna långfärdsskridskor sedan de tidiga tonåren och har på senare år börjat åka inlineskridskor (utan stavar) som ett bra ”surrogat” medan han väntar på vinterns isar.

Bengt forskar om Vintergatans och grundämnenas historia genom att analysera stjärnors spektra och bygga datormodeller av stjärnors atmosfärer. Från modellerna beräknar han ”syntetiska” spektra och jämför med verkliga observerade stjärnspektra. Väl valda stjärnor visar på sina ytor prov på den gas de en gång ”föddes” ur. Stjärnor med olika åldrar och olika födelseplatser i Vintergatan berättar därför när och var grundämnena bildas och hur halterna byggts upp med tiden samt vilka processer som var viktiga i olika tider av Vintergatans historia. Detta är ett slags “arkeologi” med väldigt långt tidsperspektiv.

Intressanta länkar

Det kosmiska kretsloppet

Färdigheter

Upplagt på

12 september, 2011