Björn Davidsson

Björn Davidsson har varit intresserad av astronomi sedan barndomen och var ofta ute på nätterna med kikare och teleskop. I högstadiet insåg han att man kunde ha astronomi som yrke och satsade hårt på att plugga matematik, fysik, kemi, programmering och engelska eftersom en astronom måste vara bra på alla dessa ämnen. Han blev den förste i sin släkt som studerade vid universitet, vilket visar att alla, även en arbetargrabb från en liten by i Småland, kan ta sig vart man vill om man är beredd att arbeta hårt. Nu är Björn doktor i teoretisk astrofysik och forskar om kometer vid Institutionen för Fysik och Astronomi vid Uppsala Universitet. Han har även arbetat för ESA i Holland och för NASA i USA. Att forska om kometer är spännande eftersom de är de äldsta och mest ursprungliga kropparna i solsystemet – genom att studera kometer lär vi oss hur solsystemet såg ut för 4.6 miljarder år sedan, när det precis hade bildats. Man lär oss om solsystemets tidigaste historia och i förlängningen om hur Jorden bildades och hur livet uppstod på vår planet.

Kometer är de äldsta och minst förändrade kropparna som kretsar kring solen och de utgör därför en unik källa till kunskap om vårt solsystems födelse och tidiga utveckling. Vi vet att kometer bombarderade det unga jordklotet och att en stor del av det vatten vi dricker dagligen en gång var en del av kometkärnor som kretsade kring solen utanför Neptunus bana. Vi vet att kometer är rika på organiska ämnen av vilka en del kan ha varit inblandade när livet bildades på jorden. Vi vet också att kometer slår ned på jorden och i princip skulle kunna utplåna den mänskliga civilisationen i ett stort nedslag.

Risken för nedslag är ytterligare ett skäl till att studera kometer. Hur många kometer finns det, vad har de för banor, och hotar någon av dem jorden? Hur stora är kometerna och hur mycket väger de, vad skulle hända om de kom in i jordens atmosfär och hur beror effekterna av ett nedslag på kärnans fysikaliska egenskaper? Björn hjälper gärna de gymnasieelever som själva vill börja utforska detta spännande forskningsområde!

För att komma på en bra forskningsfråga läs mer om kometer på Björns hemsida

Färdigheter

Upplagt på

22 maj, 2011