Björn Nystedt

Björn forskar inom bioinformatik, om bakterier som kan infektera celler hos olika djur. Framför allt försöker han förstå hur bakterierna förändras över tid, och hur deras olika livsstilar har uppstått. Genom att jämföra olika bakteriers arvsmassor kan man förstå bakteriernas evolution. Björns dagliga arbete rör främst programmering, sekvensering och evolutionsteori.

Färdigheter

Upplagt på

6 september, 2011