Blyhalten i våra vattenkranar

Under de senaste åren har det gått rykten att vattenkranar kan innehålla mycket bly. Om kranar har för hög blyhalt kan bly läcka ut i dricksvattnet och detta medför en risk att folk blir sjuka. Jag har haft som målsättning att ta reda på hur mycket bly det finns i våra vattenkranar, varför det finns bly i kranarna och hur bly kan påverka oss människor. Jag har samarbetat med IKEA:s testlab i Älmhult där jag gjort tester på ett flertal vattenkranar med hjälp av deras XRF-spektrometer. Jag har kommit fram till att det finns bly i alla de vattenkranar som jag har analyserat och att de innehöll mellan 0,012 % till 3,363 % bly. Detta är nivåer som skulle kunna innebära att dricksvattnet får för hög blyhalt t.ex. om dricksvattnet är surt (surt vatten löser ut mer bly från kranen). I mitt arbete diskuterar jag även möjligheten att minska mängden bly i våra vattenkranar.

Victor Almblad

bly_i_vattenkranar_victor_almblad

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016