Bollkoll – Avståndsanalys med en webkamera

Tanken med detta arbete är att kombinera fysik, matematik och programmering på ett roande sätt. Denna rapport beskriver utförandet och problematiken bakom vårt bildanalysprojekt. Projektet handlar om att från en webkamera ta fram koordinater av ett objekt i det tredimensionella rummet. I rapporten kommer du få läsa om hur vi systematiskt har utarbetat algoritmer från grunden för analyser och beräkningar. Resultatet var över förväntan. En programvara som tar mätvärden flera gånger per sekund med några cm noggrannhet. Detta mynnar senare ut till en spelmotor för rörelsestyrda spel med liknade koncept som Nintendo Wii och Playstation Move.

Robert Pettersson, Jakob Larsson och Vidar Swenning

bollkoll_uppsala_robert_pettersson

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016