Borupptagningsprocessen i björkar

Bor (B) är ett spårämne i växter som är essentiellt för växtens utveckling, fast i höga halter blir B giftigt. I Sverige är B-halten i marken relativt låg eftersom vi får mycket nederbörd och då minskar tillgänglig vattenlöslig B. Därför är det av intresse för svensk skogsindustri att tillföra B i B-fattig skog som gödselmedel. Men för att veta hur man ska dosera B måste man veta mer om B-upptagningsprocesssen hos träd. Syftet med detta projektarbete är att förstå sig bättre på just denna upptagningsförmåga med hjälp av isotopspikar och sällsynta grundämnen. Blandningar av isotopanrikad B-lösning (>97% 10B) och rhenium (Re) med olika B/Re-kvoter var tillsatta till fyra olika björkar från samma geografiska område. Lövprover var tagna från de fyra björkarna och en referensbjörk med två veckors intervall och kemisk analys för B- och Re-halter samt B-isotopkvoter var mätta med masspektrometri. Detta gjorde det möjligt att studera upptaget av spårämnen med hög temporär upplösning.

Katerina Rodiouchkina

borupptagningsprocessen_i_bjorkar_katerina_rodiouckina

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016