Cecilia Persson

Cecilia forskar på biomaterial och deras funktion från en ingenjörs synvinkel. Detta innebär karakterisering av material som ska användas i kroppen i form av t.ex. ytstruktur, mekaniska egenskaper och hanteringsegenskaper. Många av de material de forskar på är till för att användas i minimalt invasiv kirurgi, och måste därför vara injicerbara.

Färdigheter

Upplagt på

6 september, 2011