Daniel Brandell

Björn Brandell är kemist och forskar på material för bränsleceller och batterier, vilket är viktiga komponenter för att lagra och omvandla energi. De är viktiga för exempelvis el- och hybridfordon, men har även många andra användningar inom energisystemet.

Färdigheter

Upplagt på

6 september, 2011