Dennis Eriksson

Jag forskar i matematik och mer precist aritmetisk geometri som är en gren av talteori.

Hur räknar en dator? En dator kan i princip bara hantera rationella tal, dvs. tal som kan skrivas som bråk, men det finns många tal som man vill kunna hantera ändå, t.ex. pi. Jag föreslår att man studerar kedjebråk som är ”bra” rationella approximationer till kedjebråk. 

Ett irrationellt tal kan inte skrivas som ett bråk av hela tal. Kedjebråk är ett sätt att approximera dessa irrationella tal med just rationella tal på ett optimalt sätt och har flera tillämpningar i talteori, men är även intressant för faktiska beräkningar. 

Intressanta Länkar:

Projektarbeten inom Matematik

Färdigheter

Upplagt på

6 september, 2011