Dyslexi finner nya vägar till alla

I skolan och i universitetsvärlden får dyslektiker hjälp, men hur är det i arbetslivet? Hur ser det ut när dyslektikern kommer ut på arbetsmarknaden? Detta är av intresse för alla ungdomar som ska ut och möta arbetslivet. Både för den med dyslexi och för den som ska bli kollega till en dyslektiker. Målet med projektarbetet var att undersöka om arbetsgivare i Karlshamn med omnejd känner till dyslexi och vet vilka hjälpmedel som finns för att underlätta för en anställd som är dyslektiker. Denna kontakt lyckades inte i projektet.

Ett av målen var att undersöka åsikter från vuxna, äldre dyslektikers upplevelser av sitt möte med arbetslivet. Resultatet från de, och samtal med rådgivare på FMLS (= Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter) visade klart att arbetsgivare kan för lite om dyslexi. Det visade också att hela kedjan från grundskolan till arbetslivet, på alla nivåer kommun, landsting och regering, måste samarbeta för att sprida denna information för att hjälpa dyslektiker in i arbetslivet och att få dem att stanna kvar med hjälp av hjälpmedel. Ändring i projektet pga. för få svar, ledde till en ny tanke att ge information till vuxna arbetstagare på olika arbetsplatser. Inriktningen på slutet av projektet har blivit att informera anställda genom en broschyr som delades ut på olika arbetsplatser. Den innehåller information om hur dyslexi visar sig hos en dyslektiker och hur dyslektikern kan få hjälp, då projektet har pekat på att det finns för lite av sådan information.

Embla Jakobsson

dyslexi_finner_nya_vagar_till_alla_embla_jakobsson

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016