Finns ESBL-producerande tarmbakterier hos hästar i Blekinge?

Syftet med mitt projektarbete är att besvara frågeställningen: Finns ESBL-producerande tarmbakterier hos hästar i Blekinge? Jag har valt att arbeta med den metod som används mest inom humanvården, för att hitta ESBL-producerande bakterier hos människor. Därför får jag även en oerhört bra inblick i hur man arbetar inom klinisk mikrobiologi och hur de senaste analysmetoderna fungerar.

esbl-producerande_tarmbakterier_hos_hastar_i_blekinge_anna_goos

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016