Fucus vesiculosus et clima mutatio

Syftet med experimenten var att undersöka hur blåstång påverkas av klimatförändringarna.Blåstången är en nyckelart och därför viktig för Östersjöns ekosystem. Högre temperaturer och lägre salthalter är klimatförändringarna som urvaldes att testas. Dessa simulerades genom att blåstång isolerades till olika miljöer med hjälp av akvarier. Experimenten skedde under en vecka då blåstången utsattes för extremt höga temperaturer och låga temperaturer för att snabbt se en påverkan på blåstången.

fucus_vesiculosus_et_clima_mutatio_yiran_ji_camilla_stahl

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016