GMO-Möjligheter och risker i ett långsiktigt perspektiv

Denna projektrapport är resultatet av vår insamling och filtrering av fakta kring GMO. Rapporten är till för allmänheten och den vanlige konsumenten. Den ska fungera som en informationsbroschyr för att nå ut till så många som möjligt. Efter att ha läst rapporten ska man ha fått den nödvändiga kunskapen för att kunna reflektera kring ämnet. Resultaten från experimentet visar att hypotesen, om att mer kunskap ger en mer optimistisk syn på något nytt, stämde. För oss var slutsatsen självklar; GMO behöver uppmärksammas mer. Allmänheten behöver i högre grad veta om allt vad GMO innebär. Inte minst för att konsumenterna ska kunna vara delaktiga i debatter om GMO. Ett ökat intresse och en större acceptans kan leda till att forskningen och utvecklingen inte längre hindras av skepticism, utan finner ett stöd hos allmänheten.

Noor Al Amin, Marina Monir och Rose-Marie Nashed

informera_allmanheten_om_gmo_noor_al_amin_pdf

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016