Helen Nilsson Sköld

Helene studerar hur olika reproduktionsstrategier såsom kloning påverkar åldrande och stressresistans. Dessutom är jag intresserad av färg och färgväxling hos djur, speciellt fisk. 

Pigmentering på insidan är ytterst lite studerat. Labbet som Helene arbetar på modulerar inre pigmentering på fisk och studerar sedan om inre pigmentering kan skydda inre organ från DNA skador.

Ett annat projekt kan vara att se om förmågan till inre färgväxling, som är kopplat till hur genomskinliga fiskarna är, är sämre hos stora/äldre fiskar än då fiskarna av samma art är yngre och mindre. Det finns redan lite data på lager som man kan börja med här och sedan fylla på med egna försök.

 

Färdigheter

Upplagt på

6 september, 2011