Karin Stensjö

Karin Stensjö är biolog med specialisering inom cellbiologi, molekylärbiologi och bioteknik. Hon är docent i mikrobiell kemi och undervisar på grund och avancerad nivå i både biologi och kemi. Karin har tre barn och en man och älskar att forska.

Ett av Karin Stensjös forskningsintressen är att använda cyanobakterier för att producera biobränslen från solenergi och vatten. Detta är ett forskningsområde med syfte att framställa förnyelsebara bränslen vilket är av enorm betydelse för vår framtida energiförsörjning och för att reducera CO2 utsläpp till nytta för vår miljö. I Karins laboratorium finns modifierade cyanobakterier som främställer vätgas, som är ett bränsle. Dessa cyanobakterier kan undersökas både fysiologiskt och molekylärt för att förstå vad som krävs för ökad bränsleproduktion.

Ett annat projekt undersöker vilka mekanismer cyanobakterier har för att anpassa sig till olika stressande miljöer. I hennes forskning använder hon sig av genteknik och storskalig proteomik. Inom detta projekt kan studenter odla bakterier under olika stressande förhållanden exempelvis med högt ljus, låg näringstillgång för att sedan undersöka hur de olika stammarna av cyanobakterier klarar sig. Detta är viktigt för att ta fram cyanobakterier som är robusta och enkla att odla, vilket krävs av en bakterie som ska användas i bioreaktorer för storskalig produktion av exempelvis bränsle.

Intressanta länkar:

Reportage i Sveriges Radio

Dokument om fotosyntes

Färdigheter

Upplagt på

12 september, 2011