Konvexa funktioner

Denna uppsats behandlar begreppet konvexa funktioner utifrån ett matematiskt perspektiv. Tyngdpunkten ligger på envariabla funktioner, men i det fjärde och sista kapitlet definieras även en flervariabel konvex funktion.
Förutom bevis på att vissa funktioner är konvexa och vissa allmänna satser om konvexa funktioner i de två första kapitlen, så tillämpas även begreppet i det tredje. Där bevisas några viktiga olikheter, några egenskaper i optimeringssammanhang hos konvexa funktioner diskuteras och ett bevis framläggs på att de speglar vi kallar konvexa faktiskt inte behöver vara konvexa i matematisk mening.

konvexa_funktioner_2

Färdigheter

Upplagt på

15 september, 2016