Läkemedelsrester i naturen – en risk för vår hälsa och miljö?

Arbetet har gått ut på att få ökad förståelse för hur läkemedelsrester påverkar och sprids i vår natur samt för vad samhället och gemene man kan göra för att minimera utsläppen av läkemedel. En annan del av arbetet har varit att informera allmänheten om problemen med läkemedelsutsläpp.

lakemedelsrester-i-naturen_marionmartina_darlisonlomnitz

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016