Lars-Henrik Eriksson

Lars-Henrik Eriksson arbetar vid institutionen för informationsteknologi. Han arbetar med metoder och principer för programmering av datorer och med användningen av logik inom datavetenskapen. Lars-Henriks specialintresse handlar om matematiska metoder för att visa att datorprogram är felfria.

Färdigheter

Upplagt på

6 september, 2011