Malin Sundquist

Malin Sundquist studerade biomedicin vid Lunds universitet och gick därefter forskarskolan UGSBR i Uppsala. Därefter påbörjades doktorandutbildning i Mary Jo Wicks grupp vid Göteoborgs universitet. Efter disputationen har Malin haft en tjänst som postdoktor vid samma institution.

Vårt immunsystem försvarar oss mot infektioner, men kan ibland attackera den egna kroppen till exempel vid autoimmuna sjukdomar som reumatism. Immunsystemet är uppbyggt av flera olika sorters celler som har olika uppgifter och samverkar på ett komplicerat sätt. Dendritiska celler fungerar som kroppens spioner. De ligger utspridda i kroppens alla vävnader och väntar på en invasion av sjukdomsalstrande bakterier, virus eller parasiter. När en dendritisk cell träffar på en mikroorganism vandrar den iväg till lymfkörtlarna där immunsystemets armeer ligger och väntar. Den dendritiska cellen visar upp inkräktaren och armeerna ger sig iväg för att bekämpa infektionen. För att kunna aktivera immunsystemets armeer måste den dendritiska cellen mogna. Denna mognadsprocess intresserade Malin som i sitt avhandlingsarbete undersökte hur mognaden av dendritiska celler gick till vid infektion med bakterien Salmonella.

Som postdoktor studerade Malin en annan bakterie, Helicobacter pylori, som finns i magsäcken hos människor. Halva jordens befolkning bär på denna bakterie. I de flesta fall orsakar bakterien ingen skada och man märker inte av infektionen. Men i några få fall kan infektionen leda till magsäckscancer. I denna studie var det en annan celltyp, makrofagerna, som var föremål för Malins intresse. Makrofag betyder storätare och deras roll vid infektion är just att äta upp inkräktarna och på så sätt döda dem. Malin upptäckte att vid ofarlig Helicobacter-infektion betedde sig makrofagerna lite annorlunda jämfört med hos infekterade individer som hade förstadier till magcancer. Makrofagerna i magsäcken hos dessa patienter producerade nämligen mer inducerbart kväve oxid oxidas (ett enzym som producerar kväve oxid) jämfört med individer med ofarlig Helicobacter-infektion. Kväve oxid används av makrofagerna för att döda mikroorganismer, men kan kanske skada vävnaden omkring om det produceras för mycket för länge?

Intressanta Länkar

Enhanced M1 Macrophage Polarization in Human Helicobacter pylori-Associated Atrophic Gastritis…

Färdigheter

Upplagt på

19 oktober, 2011