Marvin

Projektet Marvin var ett utvecklingprojekt med syftet att bringa kunskap till deltagarna i projektet. Från starten av projektet så var tanken att vi skulle konstruera en robot som var möjlig att styra via ett tangentbord vilket var kopplat till en dator. Den skulle dessutom ha en funktion för att beräkna avstånden till framförvarande objekt och kunna hantera den informationen, samt att det skulle finnas en vattenkanon på roboten vilken skulle vara möjlig att styra ifrån datorn. Det främsta målet och den största utmaningen med roboten var att konstruera den på ett sådant vis att man inte hade någon fördröjning utan att den hade en låg responstid.

marvin_den_datorstyrda_roboten_david_andersson_povel_larsson

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016