Mörk Oro – Mikroskopiska svarta hål

Walter L. Wagner stämde, år 2008, CERN vid Europadomstolen, med syfte att stoppa starten av partikelacceleratorn, Large Hadron Collider (LHC). Wagner menade på att ett mikroskopiskt svart hål kunde skapas genom en partikelkollision i acceleratorn. Idag vet vi att det är omöjligt att skapa ett mikroskopiskt svart hål i en 3 + 1 dimension, men genom att tillföra en extra rumsdimension kommer möjligheten att existera, men att det skulle utför ett hot mot Jorden är högst osannolikt då hålet, direkt efter sin skapelse, skulle försvinna genom Hawkingstrålning.

mork_oro_patrik_roesberg

Färdigheter

Upplagt på

15 september, 2016