Muskelvävnad som modellsystem i diabetesforskning

Frågeställningen har varit om det går att öka koncentrationen av en glukostransportör (GLUT-4) vid cellmembranet i muskelceller genom att stimulera dessa med 3 olika substanser. Detta skulle i sådana fall öka cellens förmåga att ta upp socker ur bodet. Våra experiment bestod av att först odla celler från en cell-linje (L6, råtta) och sedan stimulera dessa med insulin, isoprenalin och shikonin. För att få fram resultatet i form av bilder använde vi oss av immunocytokemi och konfokalmikroskopi. Vi fick positiva resultat för både isoprenalin och shikonin. Våra prover med insulin och basal gav inga resultat och kommer därför inte att visas i rapportens resultatdel. I slutsatsen diskuterar jag för och nackdelar med en medicin mot diabetes samt felkällor till undersökningen.

Sara Scheibenpflug

muskelvavnadsommodellsystemidiabetesforskning_stockholm_sara_scheibenpflug

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016