Natriumklorids inverkan på symbiosen mellan Rhizophagus intraradices isolat BEG 141 och Medicago truncatula

Projektets syfte   var att undersöka huruvida och, i sådant fall, hur odlingsmedier med olika   natriumkloridkoncentrationer påverkar fotosyntesen hos växten Medicago   truncatula via arbuskulär mykorrhiza(AM), bildad tillsammans med svampen   Rhizophagus intraradices isolat BEG 141.

Studien är baserad   på observationer och mätdata som inkluderar grupperna AM-plantor,   NAM-plantor(Non(dvs. saknad av) arbuskulär mykorrhiza) samt NAMPi-plantor(NAM   med tillskott av fosfat).

Projektet var   uppdelat i två steg. Under växternas fem veckor i växtstadiet utfördes   omfattande observationer och undersökningar varav individuell och generell   jämförelse, bladräkning och fluorescensmätning. Efter fem veckor skördades   växterna och skottens samt rotsystemens torrvikt bestämdes. Därefter följde   en infärgning av rötterna som sedan kunde lägga grund för uppskattade värden   av svampens utbredning på samtliga rotsystem. Sista steget var att med hjälp   av spektrofotometri avgöra respektive individs klorofyll- och   karotenoidkoncentration.

Resultaten visade   att i jämförelse med resterande grupper och behandlingar, hade AM-växter   odlade i högre saltkoncentrationer, allmänt lägre biomassa till skotten   räknade, samt fler indikationer på stress, sämre fotosyntes och högre   mortalitetsfrekvens.

arbuskular_mykorrhiza_och_saltstress_gustav_algestrand_johan_davidsson

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016