Nils Bergvall

Nils Bergvall har arbetat mycket med att förstå hur galaxer utvecklas, vad som gör att stjärnor plötsligt börjar bildas i en s.k. ”starburst” och vilken roll kollisioner och sammansmältningar av galaxer har. Den sista tiden har Nils även arbetat med att förstå ett nytt fenomen – ”Den röda halon” – varför vissa galaxer har en oförklarligt röd färg i de ljussvaga ytterdelarna. Mycket av forskningen baseras på data från stora optiska teleskop och rymdteleskop.

Färdigheter

Upplagt på

6 september, 2011