Påverkar fyllmedlen UV-lackens egenskaper; och i så fall hur?

Vårt projektarbete har resulterat i ett arbete i Tetra Paks regi, som behandlar möjligheten att ersätta aluminiumfoliebarriären i förpackningar, med en lack. Då aluminium är barriär för flera faktorer, valde vi att fokusera på en vatten-/ångbarriär. Lacken kombineras med olika fyllmedel, för att förbättra vatten- ångbarriären.

lund_elin_luedtke_paverkar_fyllmedeln_uv-lackens_egenskaper_och_i_sa_fall_hur

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016