Phragmites Australis

I Egypten uppfann man konsten att tillverka papyruspapper från papyrusplantan. Med inspiration från papyrusplantan undersöktes möjligheten att tillverka papper av vass som testades och studerades med hjälp av två olika metoder; den mekaniska metoden och den kemiska metoden. Att tillverka papper av vass var däremot fullt möjligt med båda metoder men den kemiska metoden gav det mest tillfredsställande resultatet.

Vass är ett gräs som växer snabbt med möjlighet att skördas två gånger per år. Vassen har ett energiinnehåll per gram som är aningen större än energiinnehållet i träflis per gram. Detta mättes i studien med hjälp av en bombkalorimeter hos SP i Borås. Det finns en hel del energi att utnyttja i vass om man kan förädla det och sedan bränna det i en pelletspanna som vasspellets, vilket man idag gör med träpellets. Enligt beräkningar på den mängd vass i täta arealer som finns i Mellansverige skulle man kunna försörja drygt 15 % av Sveriges villor med uppvärmning per år.

John Westlund

vass_phragmites_australis_john_westlund

Färdigheter

Upplagt på

15 september, 2016