Råttors förmåga att lära sig en labyrint

I detta arbete har vi studerat hur råttor lär sig vägen i en labyrint genom praktiska experiment och teoretiska efterforskningar. Vi valde att jobba med råttor för att de är intelligenta, lättlärda och för att vi hade tillgång till dem. Ett antal frågeställningar som vi hade blev besvarade under arbetets gång, bland annat ”På vilket sätt kan råttors inlärningsförmåga vara till nytta för människor?” och ”Lär sig yngre råttor snabbare än äldre?”. Råttorna fick springa i labyrinten en gång om dagen i 10 dagar följt av en månads uppehåll varefter de fick springa i labyrinten igen för att vi skulle kunna studera om de mindes vägen. Enligt våra experiment kan råttor minnas vägen till utgången i en labyrint i minst en månad utan problem, till skillnad från vad våra källor säger. Detta kan bero på att våra råttors inlärning skedde med flera upprepningar under en tidsperiod på 10 dagar till skillnad från de råttor som nämns i källan, som troligen lärt sig sin labyrint genom upprepade försök på samma dag. Experimenten visar också att det inte gör någon skillnad hur gammal råttan som ska lära sig något nytt är, det viktiga är personligheten och motivationen. De teoretiska efterforskningar som gjordes visar att råttors förmåga att lära sig saker kan vara till nytta för människan på många sätt, bland annat genom att de kan hitta nedgrävda minor med hjälp av luktsinnet.

Claudia Bratu och Isabella Kleman

rattors_formaga_att_lara_sig_en_labyrint_isabella_kleman

Färdigheter

Upplagt på

15 september, 2016