Rent Vatten

Många problem uppstår i världen för att två miljarder människor saknar rent vatten. Majoriteten av dessa människor bor i solrika länder och vi försökte uppfinna en apparat som skulle kunna lösa detta problem. Vi uppfann en form av kostnadseffektiv, lättproducerad vattenpyramid gjord av ogiftig polypropen-plast, som monteras genom vikningar, tar extremt lite plats vid transport och kräver ingen mer energikälla än solen själv. Eftersom masstillverkning är aktuell vid dessa stora problem tittades det mycket på globala priser av material via nätet för beräkningar och dessutom gjordes praktiska test av vattenpyramidprototyper för att kontrollera funktion av konceptet.

Totala materialkostnaden per apparat skulle vid en optimistisk livstid på tio år, kunna kosta omkring 45 kronor och bör producera vatten som bör räcka till en persons dagliga drickande och matlagning. Denna maskin anses som en mycket möjlig lösning på problemet och med hjälpande inriktade människor som kan göra maskinen ännu bättre, kan massproduktion förverkligas.

Christopher Torisho och Firat Koca

rent_vatten_goteborg_christopher_torisho

Färdigheter

Upplagt på

15 september, 2016