Restaurering i delar av bäcken Stör

Till grund för mitt projektarbete ligger praktik under två veckor hos LLUR i Schleswig-Holstein vilket motsvarar länsstyrelserna i Sverige. Jag fick till uppgift att granska och sammanställa mätningar som genomfördes 2008, 2009 och 2010. Dessa sammanställningar skulle ligga till grund för analys av fiskbeståndet före och efter åtgärder enligt vattendirektivet. Det jag ville ha svar på var om fiskbeståndet har gynnats och om en ökning av det totala antalet arter och en större mångfald kan påvisas.

Monika Thulin

restaurering_i_delar_av_backen_stor_stockholm_monika_thulin

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016