Richard Brenner

Forskar i partikelfysik vid Uppsala universitet och på CERN. Han har varit med att från grunden utveckla Atlas detektorn vid den stora hadronkollideraren, LHC och är idag aktiv i insamlandet och analys av data från detektorn. Det finns planer på att i framtiden öka intensiteten i LHC och därmed öka antalet partikel kollisioner för att möjliggöra studier av mycket sällsynta fysikprocesser. För detta krävs det flera förbättringar av både LHC och ATLAS. Richard arbetar med nya metoder att med hjälp av partikelspår snabbt välja ut intressanta händelser.

I partikelfysik studerar hur universum fungerade strax efter Big-Bang. Då var allt som idag är stjärnor och galaxer inträngt till en mycket tät och kompakt klump som var extremt het. Universum vid den tiden är ingenting som man kan titta på t.ex. i förstoringsglas eller med en kikare utan det vi gör är att med stora maskiner kallade kolliderare låter protoner eller elektroner kollidera mot varandra med hög hastighet så att vi i kollisioner återskapa den täthet och värme som fanns strax efter Big-Bang. Vid kollisioner skapas partiklar som inte längre finns i naturen idag men som fanns just när universum var ungt och som hade stor betydelse för det universum vi har idag.

Det som gör forskningen spännande är att man faktiskt i ett laboratorium kan återskapa en liten del av universum som är en bråkdel av en sekund gammalt. Genom att teori och experiment samverkar kan man sedan med stor noggrannhet beskriva den fysik som dominerade på den tiden. På de senaste åren har vi lärt oss att förstå kopplingen mellan våra mätningar och det universum vi lever i idag. Frågor som vi söker svar på är t.ex.: vad anti-materia är och varför den försvunnit? varför behövs mörk materia och vad består mörk materia av? vad är mörk energi? Utöver den mest grundläggande fysiken behöver vi även arbeta med den senaste teknologin för att bygga detektorer och kolliderare. Detta leder till många intressanta tillämpningar utanför vårt forskningsområde som t.ex. medicin och IT. Eftersom skolan sällan har tid eller möjlighet att lära ut partikelfysik så kan ett projekt handla om att studera kollisioner vid LHC och därigenom lära sig en del partikelfysik. Om möjlighet ges kan man också besöka CERN.

Intressanta Länkar

Atlas Projektet

Färdigheter

Upplagt på

13 september, 2011