Robert Ekblom

Robert Ekblom är forskare i Populationsbiologi vid Uppsala universitet och jobbar med genomik, genetik, immunfösvar och ekologi hos olika fågelarter. Hans doktorsavhandlig (2004) handlade om samspel mellan gener som styr immunförsvaret (MHC) och partnerval hos fågeln Dubbelbeckasin. Men han jobbar också med andra frågor och andra fågelarter.

Robert gick på gymnasiet i Lidköping och var där med och startade upp UF sektionen Bertils brutala biologer.

Färdigheter

Upplagt på

6 september, 2011