Robert Forchheimer

Robert Forchheimer är professor vid avdelningen för informationskodning. Hans primära fackområde är kodning och komprimering av digitala bilder. I hans forskningsgrupp arbetar man även inom en rad andra områden vilka framgår nedan.

Digital bidkomprimering är ett område som har utvecklats mycket starkt de senaste 30 åren. Idag finns standardiserade metoder för att komprimera stillbilder mer än 100 ggr och rörliga bilder (video) över 1000 ggr. Även om målet är att fortsätta nå ännu högre kompressionsgrader sysslar de flesta forskare inom området idag med att lösa närliggande problem såsom kommunikation över osäkra eller varierande kanaler (radio respektive Internet) och att skräddarsy metoder för speciella tillämpningar exempelvis medicinska bilder.

Förutom bildkodning sker också forskning inom en rad andra områden vid avdelningen. Inom området Datorgrafik utvecklas realtidsalgoritmer (exempelvis för speltillämpningar). Vi har också en verksamhet inom kryptering, speciellt kvantkryptering. I projektet ”Kommunikation över optiska fibrer” undersöker vi om det är möjligt att komplettera dagens bredbandsnät med en högkvalitativ ”sidokanal” som skulle använda egna våglängder på fibern. Slutligen har vi ett mindre projekt inom området ”systembiologi”. Projektet går ut på att försöka bygga en matematisk modell av hur celldelning går till när organismer utvecklas.

Intressanta Länkar

Forskningsgruppens pågående projekt

Färdigheter

Upplagt på

13 september, 2011