Simin Nadjm-Tehrani

Simin forskar inom området pålitliga distribuerade datorsystem. I dagens samhälle finns en ”dator” inbyggd i många ting, inklusive mobiltelefoner, bilar, bensinpumpar, kassaapparaten i affären osv. Ett datorsystem som man betraktar som pålitlig ska kunna fungera i någon bemärkelse även om något fel uppträder i dess komponenter eller i dess omgivning. Vi förväntar oss att ett flygplan ska kunna landa säkert även om något delsystem slutar att fungera, att ett webb-baserat banksystem är tillgängligt även om överbelastningar uppträder eller försök till intrång görs på vissa håll. För en del system, såkallade realtidssystem, finns även kravet att systemet ska vara snabbt nog för sitt ändamål. On-line spel och bilens bromssystem har alltså denna egenskap gemensamt.

Exempel på projekt som studeras i Simins forskargrupp behandlar kommunikation med mobiler då infrastrukturen är utslagen, effektivitet i apparnas användning av smarttelefoners batteriladdning, intrångsdetektering i så kallade smarta elmätare, osv.

Färdigheter

Upplagt på

6 september, 2011