Spektrometrisk analys av ädelstenar i ett försök att finna en koppling mellan gemmologi och kontinenternas rörelse

Jag ägnade kanske mest tid åt strukturen på rapporten, så med tanke på förutsättningarna så är jag nöjd med denna aspekt. Det jag är minst nöjd med är att hela arbetet är på en låg detaljnivå. Jag kunde ha fått ut mycket intressant genom att läsa mer och gå in och analysera enskilda punkter genomgående. Jag borde vidare inte tagit orden från de forskare jag talade med som sanning, nu ett halvår senare hittade jag på KTH-biblioteket exakt den bok jag hade behövt i projektarbetet som jag fick uppfattningen inte existerade…

Vidare ägnade jag mycket tid, uppemot en 50-70 timmar, åt att få tag i hjälp från forskare. Bl a hade jag ett möte med en ansvarig på SGU (sveriges geologiska undersökning) som inte tyckte att min ide var tillräckligt bra för att göra ett projektarbete av. Så en lärdom skulle kunna vara att går att genomföra projektarbeten inom naturvetenskap utan konstant universitetshandledning, så länge det är något man själv är genuint intresserad av (och därmed har en hyfsad kunskapsgrund inom) och accepterar att detaljnivån möjligen inte blir hög på alla punkter.

rapport_-_gemmologi_och_kontinentaldrift

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016