Spybox

Projektrapporten sammanfattar vår grupps projektarbete om att förbättra dagens brevlådor. Förhoppningen är att denna rapport skall ge en förståelse för vad vi har arbetat med under det senaste året men också ge idéer och inspiration om hur man kan gå till väga vid produktutveckling. Kärnan i rapporten ligger på just produktutvecklingen. Hur vi har gått från en idé till en fungerande prototyp I rapporten finns även plats för våra egna reflektioner.

Fredric Holm, Markus Nilsson och Christopher Åkersten

spybox_christopher_akersten

Färdigheter

Upplagt på

15 september, 2016