Staffan Yngve

Staffan Yngve undervisar och forskar i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Hans forskningsområde är kvantmekanik och elektromagnetisk vågutbredning. Han är vid sidan av den dagliga gärningen på universitetet en av Sveriges mest erfarna vetenskapskommunikatörer och har framträtt i flera stora sammanhang utanför Uppsala såsom Communcating Science in Europe, Ljubljana Science festival, Göteborgs Vetenskapsfestival, Forskarfredag och Skolforum. Han har fått såväl vetenskapliga pris som kulturutmärkelser.

Färdigheter

Upplagt på

6 september, 2011