Stirlingmotorn – en underskattad uppfinning?!

Det primära målet med projektet var att undersöka om stirlingmotorer kan användas i större utsträckning än de görs idag för att generera energi på ett miljövänligt sätt. Ett delmål var att designa en stirlingmotor för att lättare kunna förklara principen tekniken bygger på.

Jag började med forskning om motorn och fortsatte sedan med designen av min prototyp. Efter det lade jag fokus på bland annat byggnadsintegration och stirlingmotorns nuvarande användningsområden. I samband med materialundersökningen jag gjorde för att fastställa vilka material som var optimala undersökte jag även möjligheten för att få min prototyp tillverkad.

Jag kom fram till att byggnadsintegration är möjlig under de rätta förutsättningarna och att det skulle kunna resultera i en mer eller mindre totalt miljövänlig el-produktion. De nuvarande användningsområdena var förvånande små, motorerna används i några få kraftverk samt i ubåtar. Prototypen skulle bli för dyr för att tillverka som fungerande modell, den blev istället utskriven av en 3D-printer i ett plastmaterial.

Tobias Johansson

stirlingmotorn-en_underskattad_uppfinning_tobias_johansson

Färdigheter

Upplagt på

15 september, 2016