Stirlingmotorn

Projektarbetet har gått ut på att få ökad förståelse för Stirlingmotorns princip och funktion. För att göra detta på ett grundligt vis har arbetet delats upp i en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen har bestått i att läsa litteratur och söka information på tillförlitliga hemsidor såsom Internet-föreläsningar etc.. Den praktiska delen har bestått i att bygga mindre Stirlingmotorer i syfte att erhålla en djupare förståelse av den funktionsprincipen hos Stirlingmotorn genom att applicera teoretiska kunskaper i praktiken. Bygget av motorerna baserades från projektstarten på beskrivningar som hittas på nätet, men har sedan utvecklats till att omfatta motorer enligt egna konstruktioner och idéer. Målet med denna del av arbetet har varit att skapa en effektiv och hållbar motor som samtidigt är tillverkad av enkla och billiga material. Det praktiska arbetet har utöver själva bygget av motorerna bestått i problemlösning och felsökning. Sammantaget har detta utöver en fungerande motor, resulterat i en uppsats som behandlar både teori och praktik.

Mats Hallström

projektstirlingmotorn_mats_hallstrom

Färdigheter

Upplagt på

15 september, 2016