Undersökning av metallföreningars påverkan på Bacillus subtilis, Escherichia coli och Saccharomyces cerevisiae

Målet med studien var att försöka avgöra hur kopparsulfat, silvernitrat och zinksulfat påverkar tillväxten av Escherichia coli, Bacillus subtilis och Saccharomyces cereviscae. Flera försök utfördes för att avgöra den letala dosen av metalljonerna samt om de påverkade tillväxten bakteriostatiskt eller bakteriocidalt. Försök gjordes också för att avgöra vilka inhibitionsmekanismer som verkade genom att testa aktiviteten hos katalas och huruvida föreningarna trängde igenom plasmamembranet. Silvernitrat och kopparsulfat visade sig vara effektivast för att förhindra bakterietillväxt. Effekten på S. cereviscae var svår att avgöra då den enda synliga effekten var missfärgning. Silvernitrat hade bakteriocidala egenskaper och vid koncentrationer av 1mM hade även kopparsulfat det. Upptaget av silvernitrat och kopparsulfat var synligt vid mikroskopstudier av jäst och E. coli.

Erik Osterman

undersokning_av_metallforeningas_paverkan_pa_e.coli__0

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016