Undersökning positiv kolloider och användningsområden

En undersökning av järnoxidskolloider under sura förhållanden och förmåga att binda nitratjoner till sig. Resultat som pekar på att det är möjligt. Diskussion om vidare forskning i ämnet och hur det i nuläget skulle kunna användas.

goteborg_alex_hedin_johan_maxon_undersokning_positiva_kolloider_och_anvandningsomraden

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016