Vattenrening i våtmarker

Våtmarker är naturens reningsverk. De renar bland annat nitrat och fosfat som till följd av mänsklig aktivitet har ökat dramatiskt i våra vatten. Ökningen av dessa näringsämnen har lett till övergödning i Östersjön. I denna studie har vi undersökt hur väl våtmarker renar vatten och vilka förutsättningar som ger bäst reningseffekt. Vi har studerat reningseffekten i tre självgående våtmarker samt i en omskött våtmark från vilken växtlighet och sediment avlägsnas kontinuerligt. Våra resultat tyder på att den omskötta våtmarken renar fosfat effektivast medan en självgående våtmark med stor tillförsel av näringsämnen renar nitrat effektivast. Fosfathalten ökar genom de självgående våtmarkerna. Nitrathalten minskar i den omskötta våtmarken, dock inte i samma utsträckning som i den självgående våtmarken. Eftersom algtillväxten i Östersjön är kvävebegränsad skulle självgående våtmarker, enligt vår studie, kunna minska dess övergödning på ett kostnadseffektivt sätt. Vatten till sjöar med fosforbegränsad tillväxt bör dock renas genom omskötta våtmarker.

Jessica Sellin och Johanna Torstensson

vattenrening_i_vatmarker_jessica_sellin_johanna_torstensson

Färdigheter

Upplagt på

15 september, 2016