VENTUS

Målet med denna studie har varit att undersöka hur coandaeffekten kan användas för att konstruera runda flygfarkoster. Denna typ av konstruktion har länge varit omtalad, inte bara i science-fiction, utan även inom flygbranschen. Den kan landa och lyfta vertikalt (VTOL), hovra, rotera och röra sig i alla riktningar. Den påstås även vara stabilare och kunna lyfta en större massa än en helikopter.

Huvudreglerna som vi kom fram till var att farkostens kurvor ska vara symmetriska och mjuka, dess nedre del ska vara krökt inåt, tyngdpunkten ska ligga högt och den ska vara lufttät. Dessutom påvisade vi det teoretiska sambandet att vid konstant lyftkraft från rotorn så ökade farkostens lyftkraft påtagligt med dess storlek. Detta innebar att ju större den var desto mindre energi per massenhet gick det åt för att lyfta den. Vår undersökning visar dock inte att en propeller med en coandaskärm lyfter mer än bara en propeller.

Adam Tonderski och Emil Kling

ventus_adam_tonderski

Färdigheter

Upplagt på

15 september, 2016