Att lära sig SALSA

Syftet med vårt projektarbete var att verifiera vintergatans struktur med hjälp av radioastronomi. Som resultat kommer vi att få en bild av den del av vintergatan som är observerbar från vår plats på jorden....

Mörk Oro – Mikroskopiska svarta hål

Walter L. Wagner stämde, år 2008, CERN vid Europadomstolen, med syfte att stoppa starten av partikelacceleratorn, Large Hadron Collider (LHC). Wagner menade på att ett mikroskopiskt svart hål kunde skapas genom en partikelkollision i acceleratorn. Idag vet vi att det...